456SEO.COM :: บริการทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ

ติดต่อสอบถามโทร 0-8887666-81 , 0-8887666-82

หรือติดต่อทางอีเมล์ 456456seo@gmail.com

Package

 • ››  รายละเอียด  Package A ?
  - -Package นี้เราจะใช้ cms wordpress + ซื้อ theme มาทำเว็บให้กับท่านโดย redesing ให้เป็นเว็บไซต์ของท่าน
  - จะได้เว็บไซต์ที่สวยและมีระบบจัดการอัดเนื้อหาในราคาที่ไม่แพงมาก
  - แสดงผลแบบ Responsive ได้
  - พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา html5 + Css3 + Jquary
  - เขียน code จัดเรียงง่ายถูกหลัก
  - เว็บไซต์ออกแบบมาให้รองรับการทำ SEO และ Google Adwords โดนเฉพาะ
  - รองรับการทำงาน Web browser หลัก
  - แบบฟอร์มสำหรับการติดต่อ
  - ระยะเวลาในการดำเนินงาน 30 วัน (อาจจะไวหรือถ้าระบบใหญ่ต้องใช้เวลาหน่อย ขึ้นอยู่กับความต้องการ requirementโดยจะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการเสนอราคา)
  - ไม่มีระบบหลังร้านให้แก้ไขหรืออัพข้อมูล
  - Hosting+Domain Name ฟรีในปีแรก ปีถัดไปค่า Hosting+Domain Name = 1,500/บาท(หากต้องการใช้ server ส่วนตัวทางเราก็ยินดีจัดหาให้)
 • ››  รายละเอียด  Package B ?
  - แสดงผลแบบ Responsive ได้
  - พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา html5 + Css3 + Jquary
  - เขียน code จัดเรียงง่ายถูกหลัก
  - เว็บไซต์ออกแบบมาให้รองรับการทำ SEO และ Google Adwords โดนเฉพาะ
  - รองรับการทำงาน Web browser หลัก
  - แบบฟอร์มสำหรับการติดต่อ
  - ระยะเวลาในการดำเนินงาน 30 วัน (อาจจะไวหรือถ้าระบบใหญ่ต้องใช้เวลาหน่อย ขึ้นอยู่กับความต้องการ requirementโดยจะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการเสนอราคา)
  - ไม่มีระบบหลังร้านให้แก้ไขหรืออัพข้อมูล
  - Hosting+Domain Name ฟรีในปีแรก ปีถัดไปค่า Hosting+Domain Name = 1,500/บาท(หากต้องการใช้ server ส่วนตัวทางเราก็ยินดีจัดหาให้)
 • ››  รายละเอียด  Package C ?
  - แสดงผลแบบ Responsive ได้
  - พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา html5 + Css3 + Jquary
  - เขียน code จัดเรียงง่ายถูกหลัก
  - เว็บไซต์ออกแบบมาให้รองรับการทำ SEO และ Google Adwords โดนเฉพาะ
  - รองรับการทำงาน Web browser หลัก
  - แบบฟอร์มสำหรับการติดต่อ
  - ระยะเวลาในการดำเนินงาน 60 วัน (อาจจะไวหรือถ้าระบบใหญ่ต้องใช้เวลาหน่อย ขึ้นอยู่กับความต้องการ requirementโดยจะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการเสนอราคา)
  - มีระบบหลังร้านให้ท่านได้แก้ไขหรืออัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ได้ หรือหากเป็นเว็บไซต์ขายของก็จะมีระบบตระกร้าสินค้าให้
  - Hosting+Domain Name ฟรีในปีแรก ปีถัดไปค่า Hosting+Domain Name = 1,500/บาท(หากต้องการใช้ server ส่วนตัวทางเราก็ยินดีจัดหาให้)