ติดต่อสอบถามโทร 0-8887666-81 , 0-8887666-82

หรือติดต่อทางอีเมล์ 456456seo@gmail.com

บริการดูแลการตลาดเว็บไซต์

  • ››  บริการดูแลการตลาดเว็บไซต์
    - บริการนี้จะเป็นบริการดูแลด้านการตลาดออนไลน์ของเว็บไซต์ของคุณในการทำโฆษณาใน Search Engine ไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO และ Google Adwords วิเคราะห์ให้คำแนะนำในการปรังปรุงเว็บไซต์ บริการนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีงบประมาณลงโฆษณาที่เยอะในระดับนึง ที่ต้องการเพิ่มยอดขายหรือสร้างแบรนด์สินค้า โดยบริการนี้เราจะแตกต่างจากบริการอื่นๆของเราตรงที่จะเน้นที่การนำข้อมูลสถิตจำนวนการเข้าชมของเว็บไซต์คุณมาวิเคราะห์ เพื่อให้คำแนะนำการปรับปรุงเว็บไซต์ให้friendly เพื่อสร้างผลลัพธ์ของยอดขายสินค้าของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการทำงานด้านการดูแลด้านการตลาดจะประกอบด้วยการลงโฆษณาด้วยการทำโฆษณา SEO ให้ 5/Keywords และ Google Adwords(โดยส่วนของ Google Adwords งบประมาณในการทำโฆษณาลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าบริการขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่ในการลงโฆษณา) โดยการให้บริการนั้นจะมีการ report สรุปให้ทุก 7/วัน และสรุปผลการดำเนินการทุกๆวันที่ 30 ของทุกเดือนว่าเว็บไซต์ของคุณนั้นมีส่วนไหนต้องปรับปรุงหรือไม่จากการวิเคราะห์ของเรา